Roverscouten övervinner sig själv genom att prova på att framträda på ett sätt som utmanar hen. Hen känner till sina egna nervositetsreaktioner och sätt att slippa från dem eller att kunna handla trots att de finns där. Roverscouten förstår att man även kan lära sig mycket av situationer som gör en nervös.

Valikko

Framträdande


Målsättning:

Roverscouten övervinner sig själv genom att prova på att framträda på ett sätt som utmanar hen. Hen känner till sina egna nervositetsreaktioner och sätt att slippa från dem eller att kunna handla trots att de finns där. Roverscouten förstår att man även kan lära sig mycket av situationer som gör en nervös.

Beskrivning:

Roverscouten letar upp en ny slags möjlighet att uppträda framför en grupp och förbereder framträdandet. Hen går igenom olika nervositetsuttryck och provar på olika sätt att få nervositeten att släppa innan uppträdandet. Hen uppträder inför gruppen och går sedan igenom sina känslor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: itsensa-johtamisen-taidot luovuus rohkeus
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: osaaminen-ja-ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar reda på olika möjligheter och uppmuntrar patrullens andra medlemmar att övervinna sina rädslor. Lotsen hjälper roverscouten att hitta en lämpligt krävande form för uppträdandet och en plats så att roverscouten får möjlighet att öka sin trygghet på scenen. Lotsen går tillsammans med roverscouten igenom olika nervositetsreaktioner och efter uppträdandet funderar de tillsammans över de känslor som väcktes.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga