Roverscouten identifierar sina förutfattade meningar kring mat och är beredd att möta dem.

Valikko

Nya smaker


Målsättning:

Roverscouten identifierar sina förutfattade meningar kring mat och är beredd att möta dem.

Beskrivning:

Roverscouten funderar vilka förutfattade meningar hen har kring olika matkulturer eller maträtter. Hen möter dem exempelvis genom att tillaga rätterna själv eller genom att på restaurang.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Rohkeus Suomalainen kulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om de praktiska arrangemangen. Vid behov bokar hen bord vid en restaurang eller skaffar nödvändiga ingredienser till kårlokalen. Lotsen hjälper till att hitta främmande smaker och uppmuntrar roverscouterna att övervinna sina egna gränser. Hen diskuterar med roverscouterna om förutfattade meningar kring mat: varifrån förutfattade meningar härstammar, vad roverscouterna varit med om för otrevliga matupplevelser och hur man kan bli av med sina förutfattade meningar

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga