Roverscouten förstår betydelsen av att avsluta ett projekt och är insatt i de skeden det kräver. Roverscouten avlägger scoutlöftet.

Valikko

Finlandsprojektet - Eftersnack


Målsättning:

Roverscouten förstår betydelsen av att avsluta ett projekt och är insatt i de skeden det kräver. Roverscouten avlägger scoutlöftet.

Beskrivning:

Roverscouterna diskuterar projektets utgång, utmaningar, förverkligandet av målsättningar och vad de lärt sig under projektet om sig själva och andra patrullmedlemmar. Om roverscouterna inte har avlagt scoutlöftet i samband med övergången avlägger de löftet i slutet av aktiviteten. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats kårlokal
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 2 t
Mål för fostran Maailmankatsomus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift:
Patrulledarens uppgift är att försäkra sig om att lotsen och patrullen deltar i avslutandet av projektet. Lotsen deltar i diskussionen. Hen ställer preciserande frågor eller leder vid behov hela diskussionen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Finlandsprojektet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga