Roverscouten funderar över vad scoutingen betyder för henne eller honom själv och förstår även andras orsaker till att vara med i scouterna. Roverscouten bekantar sig med scouternas värdegrund och granskar sin egen inställning till den.

Valikko

Jag som roverscout


Målsättning:

Roverscouten funderar över vad scoutingen betyder för henne eller honom själv och förstår även andras orsaker till att vara med i scouterna. Roverscouten bekantar sig med scouternas värdegrund och granskar sin egen inställning till den.

Beskrivning:

Roverscouterna funderar var för sig och tillsammans på orsaker till varför de håller på med scouting. Vad ger scoutingen åt dem och vad betyder scouterna och roverscoutperioden för dem? Dessutom fokuserar roverscouterna på att granska scouternas värdegrund och särskilt scoutlöftets och –idealens betydelse i det egna livet.

Det är bra att påbörja diskussionen redan innan man åker iväg på resan, fortsätta under resan och ännu diskutera även efter resan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift:
Patrulledarens uppgift är att försäkra sig om att man diskuterar. Hen skaffar fram eventuellt material som stöd för diskussionen och ber vid behov lotsen om hjälp med att leda diskussionen. Lotsen deltar i diskussionerna på hemorten som åhörare. Hen leder vid behov diskussionen före och efter resan. Lotsen förbereder sig på att ställa frågor för att styra diskussionen och ger vid behov ämnen att fundera över under resans gång. Efter resan hjälper hen roverscouterna att strukturera sina tankar. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Finlandsprojektet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga