Roverscouten förstår vilken betydelse planenlighet har i ekonomiförvaltningen samt kan utnyttja ekonomiförvaltningens olika verktyg.

Valikko

Med vilka pengar


Målsättning:

Roverscouten förstår vilken betydelse planenlighet har i ekonomiförvaltningen samt kan utnyttja ekonomiförvaltningens olika verktyg.

Beskrivning:

Patrullen granskar och räknar ut kostnaderna för aktiviteten. Roverscouterna gör upp en budget på basis av uträkningarna. De funderar med vilka slags medelinsamlingar man kan täcka kostnaderna och förverkligar dem. Roverscouterna fördelar ansvaret jämnt mellan sig så att någon tar hand om medelsinsamling, någon om uppköp och någon sköter om budgetens uppföljning. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Talous Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift:
Patrulledaren kontrollerar att man håller sig inom budgeten. Hen ser till att arbetet fördelas jämnt och att alla patrullmedlemmar sköter sina uppgifter. Lotsen hjälper roverscouterna att göra upp en budget och komma på medelsinsamlingssätt. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Finlandsprojektet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga