Roverscouten fungerar som en del av en grupp. Roverscouten skapar gruppsammanhållning tillsammans med de övriga patrullmedlemmarna och inleder sin verksamhet i en ny åldersgrupp.

Valikko

På resa


Målsättning:

Roverscouten fungerar som en del av en grupp. Roverscouten skapar gruppsammanhållning tillsammans med de övriga patrullmedlemmarna och inleder sin verksamhet i en ny åldersgrupp.

Beskrivning:

Roverscoutpatrullen förverkligar Finlandsprojektets resa enligt planerna. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Partiokulttuuri Retkeily Ryhmähenki
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd viikonloppu
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att försäkra sig om att resan blir av. Patrulledaren ser under resans gång till att alla medlemmar deltar i de gemensamma uppgifterna. Lotsen åker inte med på resan. Hans eller hennes uppgift är att på förhand uppmuntra patrullen att åka iväg på resa och i efterhand diskutera med patrullen om deras upplevelser. Vid behov kan lotsen vara i kontakt med hemmen angående resan före roverscouterna åker iväg. Under resans gång håller lotsen kontakt med patrullen och frågar hur det går. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Finlandsprojektet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga