Roverscouten kan ta hänsyn till olika intressen i planeringen, ta reda på om olika fortskaffnings- och övernattningsalternativ samt planera program enligt överenskomna målsättningar.

Valikko

Vad ska vi göra?


Målsättning:

Roverscouten kan ta hänsyn till olika intressen i planeringen, ta reda på om olika fortskaffnings- och övernattningsalternativ samt planera program enligt överenskomna målsättningar.

Beskrivning:

Roverscouterna planerar Finlandsprojektets förverkligande i praktiken, gör en tidtabell för resan, kontaktar eventuellt scouter på orten samt ordnar med logistik och övernattning. Roverscouterna fördelar ansvarsområdena jämnt mellan sig. Om de vill kan patrullen kommunicera om resan via olika kanaler. Patrullen väljer också ut två andra aktiviteter från roverscoutprogrammet som de genomför under resan. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren ser till att de praktiska arrangemangen flyter på enligt planerna. Lotsen stödjer roverscouterna, ger tips och utnyttjar vid behov sina egna scoutkontakter. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Finlandsprojektet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga