Roverscouten funderar över sina egna och gruppens mål och hittar sätt att uppnå dem. Roverscouten förstår vikten av planenlighet.

Valikko

Vad, vart och varför?


Målsättning:

Roverscouten funderar över sina egna och gruppens mål och hittar sätt att uppnå dem. Roverscouten förstår vikten av planenlighet.

Beskrivning:

Roverpatrullen funderar vad de vill prova på och uppleva samt vilka nya färdigheter de vill lära sig. Patrullen söker upp en lämplig ort där de har möjlighet att uppnå sina mål. Patrullmedlemmarna fördelar ansvarsområden jämnt mellan sig. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledaren kallar till planeringsmöte och ser till att alla medlemmar får sin åsikt hörd. Hen sköter om att ansvarsområdena fördelas jämnt. Patrulledaren håller kontakt med lotsen och håller henne eller honom uppdaterad om projektets framskridande. Lotsen hjälper roverscouterna att fundera över sina egna mål och behov. Hen hjälper roverscouterna att fördela ansvarsområdena och ger stöd åt roverscouterna i deras uppgifter. Lotsen ger vid behov konkreta tips om var man kunde utföra Finlandsprojektet. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Finlandsprojektet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga