Målet är att roverscouten känner till roverscoutprogrammets uppbyggnad, symbolik, löfte och ideal. Hen tar reda på vad det betyder att vara roverscout och rekryterar en lots och samlar ihop en grupp roverscouter till en roverscoutpatrull.

Valikko

Översikt över roverscoutperioden


Målsättning:

Målet är att roverscouten känner till roverscoutprogrammets uppbyggnad, symbolik, löfte och ideal. Hen tar reda på vad det betyder att vara roverscout och rekryterar en lots och samlar ihop en grupp roverscouter till en roverscoutpatrull.

Beskrivning:

Roverscouten tar själv reda på hur roverscoutprogrammet är uppbyggt och vilken roll hen har i den egna scoutkåren och inom FiSSc. Hen bekantar sig med programmets symbolik, löfte och ideal. Roverscouten reder ut vem som är hennes eller hans lots och i en hurudan roverscoutpatrull hen inleder roverscoutprogrammet. Dessutom funderar hen över hur hen kommer att använda sin tid för programmet. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Patrulledaren sköter om de praktiska arrangemangen och försäkrar sig om att alla patrullens medlemmar får delta aktivitetens utförande. Lotsen ser till att hen själv är tillräckligt insatt i roverscoutprogrammet. Hen diskuterar med roverscouterna om deras önskemål och förväntningar. Lotsen uppmuntrar och motiverar roverscouterna till att sätta igång med programmet. 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga