Roverscouten genomför en vandring på lämplig nivå. Hen kan välja ett lämpligt mål, lämplig utrustning och tidtabell för vandringen samt planera en matlista. Roverscouten kan ta nödvändiga säkerhetsfaktorer i beaktande.

Valikko

Vandring

Roverscouten genomför en vandring på lämplig nivå. Hen kan välja ett lämpligt mål, lämplig utrustning och tidtabell för vandringen samt planera en matlista. Roverscouten kan ta nödvändiga säkerhetsfaktorer i beaktande.

Roverscouten planerar och genomför en vandring ensam eller tillsammans med andra. Hen planerar vilket fortskaffningsmedel som skall användas, vilken utrustning som behövs och tidtabellen för vandringen. Hen planerar och förverkligar en matlista för vandringen. Roverscouten tar också säkerheten i beaktande både i planeringen och genomförandet av vandringen. Efter vandringen utvärderar roverscouten valet av rutt och hur väl utrustningen och matlistan fungerade.

Valbara