Roverscouten kan planera och genomföra vandringen med hänsyn till deltagarnas nivå. Hen skolar upp deltagarna innan vandringen. Roverscouten kan ta hand om deltagarnas välmående under vandringen.

Valikko

Att ordna en vandring


Målsättning:

Roverscouten kan planera och genomföra vandringen med hänsyn till deltagarnas nivå. Hen skolar upp deltagarna innan vandringen. Roverscouten kan ta hand om deltagarnas välmående under vandringen.

Beskrivning:

Roverscouten planerar och ordnar en minst tre nätter lång vandring. Hen ser till att deltagarna har tillräckligt med kunskap och färdigheter innan vandringen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Ta hand om sig själv Organisointitaidot Utfärd Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet Förhållande till naturen Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Om patrullen ordnar vandringen tillsammans ser patrulledaren till att fördela arbetsuppgifterna jämnt mellan medlemmarna. Lotsen ser till att man tagit säkerhetsfaktorer i beaktande i planeringen. Lotsen hjälper vid behov med att ordna övningsevenemang. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga