Roverscouten klarar sig ensam under en flera dygn lång vandring. Hen kan ta säkerhetsfaktorer i beaktande redan i planeringsskedet. Roverscouten behärskar de färdigheter som vandringen kräver. Roverscouten litar på sina egna färdigheter och på att hen ska klara sig.

Valikko

Att vandra ensam


Målsättning:

Roverscouten klarar sig ensam under en flera dygn lång vandring. Hen kan ta säkerhetsfaktorer i beaktande redan i planeringsskedet. Roverscouten behärskar de färdigheter som vandringen kräver. Roverscouten litar på sina egna färdigheter och på att hen ska klara sig.

Beskrivning:

Roverscouten planerar en vandring och åker iväg ensam på den. Hen lägger särskilt märke till utrustning och säkerhet i planeringen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Ta hand om sig själv Utfärd Rohkeus Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren uppmuntrar  och sporrar patrullmedlemmarna genomgående under aktiviteten. Lotsen ser till att roverscouten kan ta säkerhetsfaktorer i beaktande i planeringen. Lotsens stöd i planeringsskedet och i eventuella medelsinsamlingar är särskilt viktigt. Lotsen diskuterar med roverscouten under planeringen och efter vandringen. Vilka för- och nackdelar finns det med att åka ensam på vandring?

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga