Roverscouten kan planera och genomföra en minst fem dygn lång vandring. Hen kan välja ett lämpligt mål, lämplig utrustning och tidtabell för vandringen samt göra upp en matlista. Roverscouten kan ta nödvändiga säkerhetsfaktorer i beaktande.

Valikko

En lång vandring


Målsättning:

Roverscouten kan planera och genomföra en minst fem dygn lång vandring. Hen kan välja ett lämpligt mål, lämplig utrustning och tidtabell för vandringen samt göra upp en matlista. Roverscouten kan ta nödvändiga säkerhetsfaktorer i beaktande.

Beskrivning:

Roverscouterna planerar och genomför en vandring tillsammans. De beaktar budgeten, dieter och deltagarnas bakgrund och fysiska kondition. De förbereder rutten, mat och utrustning i god tid innan vandringen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: Itsensä johtamisen taidot Ta hand om sig själv Utfärd Ruuanlaitto Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet: Organisointitaidot
Längd:
Målen för fostran: Förhållande till naturen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans ser patrulledaren till att arbetet fördelas jämnt mellan alla medlemmar. Lotsen hjälper vid behov till att välja ett mål för vandringen. Lotsen hjälper vid behov att hitta äldre kårmedlemmar eller andra personer med vandringserfarenhet, som patrullen kan få om goda råd av. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga