Roverscouten genomför en flera dygn lång vandring. Hen kan planera och genomföra en undersökning under vandringen och får genom undersökningen mera kunskap om vandring och vandringsmål. Roverscouten lämnar in en slutrapport för undersökningen.

Valikko

Långfärdsvandring


Målsättning:

Roverscouten genomför en flera dygn lång vandring. Hen kan planera och genomföra en undersökning under vandringen och får genom undersökningen mera kunskap om vandring och vandringsmål. Roverscouten lämnar in en slutrapport för undersökningen.

Beskrivning:

Roverscouten genomför något långfärdsmärke: Björntanden, Bäversvansen eller Den gyllene ratten. Hen genomför en flera dygn lång vandring och under tiden också en undersökning. Hen skickar in vandringsplanen och forskningsrapporten till rådet för bedömning efter vandringen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden taitoalueet.itsensa-johtamisen-taidot taitoalueet.luonto taitoalueet.retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot
Längd A pitkäkestoinen
Mål för fostran kasvatustavoitteet.luontosuhde kasvatustavoitteet.osaaminen-ja-ongelmanratkaisu
haku.teemat teemat.metsa
Ledarens uppgift: Patrulledaren skaffar vid behov fram mera information om långfärdsmärken. Lotsen uppmuntrar roverscouten att åka ut på vandring, hjälper till att välja ämne för undersökningen och uppmuntrar till att lämna in rapporten i tid.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga