Roverscouten kan planera och genomföra en vandring i vinterförhållanden genom att ta de utmaningar som köld och snö för med sig i beaktande. Roverscouten får en positiv snövandringsupplevelse.

Valikko

Vintervandring


Målsättning:

Roverscouten kan planera och genomföra en vandring i vinterförhållanden genom att ta de utmaningar som köld och snö för med sig i beaktande. Roverscouten får en positiv snövandringsupplevelse.

Beskrivning:

Roverscouten planerar och genomför en minst tre nätter lång vandring i snöig terräng. Roverscouten planerar hur hen ska ta sig fram, utrustning och hur hen ska få transporterat sina saker utgående från terrängen, rutten och väderleken. Roverscouten bekantar sig med de specialkrav som kölden ställer på vandringen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats I skogen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans ser patrulledaren till att alla medlemmar sköter om sin del av förberedelserna. Lotsen ser till att man tagit säkerhetsfaktorer i beaktande i planeringen. Lotsen hjälper vid behov att skaffa fram utrustning. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga