Roverscouten värdesätter mänskligheten och olika slags människor. Hen identifierar sina egna attityder, åsikter och värderingar och godkänner att alla inte tänker lika. Roverscouten känner till olika kulturella bakgrunder.

Valikko

Vi människor

Roverscouten värdesätter mänskligheten och olika slags människor. Hen identifierar sina egna attityder, åsikter och värderingar och godkänner att alla inte tänker lika. Roverscouten känner till olika kulturella bakgrunder.

Roverscouten sätter sig in i en annan människas situation och jämför sina attityder mot och förutfattade meningar om olika människor och kulturer. Roverscouten bekantar sig med olika människor och är genuint närvarande i interaktionen med dem.

Valbara