Roverscouten förstår vad ensamhet och utanförskap innebär. Hen vet att hen själv kan vara med och förebygga dem. Roverscouten förstår betydelsen av att förebygga ensamhet och utanförskap.

Valikko

Bli vän med någon som är ensam


Målsättning:

Roverscouten förstår vad ensamhet och utanförskap innebär. Hen vet att hen själv kan vara med och förebygga dem. Roverscouten förstår betydelsen av att förebygga ensamhet och utanförskap.

Beskrivning:

Roverscouten erbjuder sin hjälp och vänskap åt exempelvis en person i den egna omgivningen eller någon ungdom, åldring eller person med funktionsnedsättning i samhället. Roverscouten funderar på vilket sätt hen själv kan påverka sin omgivning för att förebygga ensamhet och utanförskap samt verkställer sina idéer i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: arjen-taidot palvelu vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan vara i kontakt med eventuella samarbetspartners. Lotsen kan hjälpa roverscouterna att hitta sitt eget sätt att hjälpa en ensam person och diskutera med roverscouterna kring ensamhet och utanförskap.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi människor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga