Roverscouten bekantar sig med en minoritet. Hen får en uppfattning om kulturfaktorer och utmaningar som rör minoriteten.

Valikko

Minoriteter


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med en minoritet. Hen får en uppfattning om kulturfaktorer och utmaningar som rör minoriteten.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med exempelvis kortväxta, rörelse- eller funktionshindrade, språk- eller kulturminoriteter och deras liv. Roverscouten diskuterar med representanter från minoriteterna om vad man kunde lära sig av varandra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Moninaisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan ta kontakt med lämpliga personer för att boka in träffar. Patrulledaren ser till att roverscouterna diskuterar sina upplevelser och delar erfarenheter med patrullens övriga medlemmar efter aktiviteten. Lotsen hjälper roverscouterna att reflektera över till exempel förutfattade meningar eller inställningar till minoriteter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi människor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga