Roverscouten identifierar sina egna attityder, värderingar och åsikter. Hen förstår hur det är att leva på ett för henne eller honom främmande sätt. Roverscouten värdesätter mångfald.

Valikko

Någon annans skor


Målsättning:

Roverscouten identifierar sina egna attityder, värderingar och åsikter. Hen förstår hur det är att leva på ett för henne eller honom främmande sätt. Roverscouten värdesätter mångfald.

Beskrivning:

Roverscouten väljer ut en person som är annorlunda jämfört med honom eller henne själv. Olikheterna kan synas i exempelvis tankesättet, beteendet eller livsstilen. Roverscouten bekantar sig med den människans kultur och sätt att leva.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot Moninaisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren hjälper roverscouten att välja en lämplig person att bekanta sig med. Hen ser till att de tillsammans går igenom och reflekterar över upplevelserna efteråt. Lotsen kan hjälpa roverscouten att hitta så olika människor som möjligt. Lotsen medverkar i slutdiskussionen och handleder roverscouten i att göra iakttagelser av upplevelsen. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi människor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga