Roverscouten identifierar sina egna attityder, värderingar och åsikter. Hen förstår hur det är att leva på ett för henne eller honom främmande sätt. Roverscouten värdesätter mångfald.

Valikko

Någon annans skor


Målsättning:

Roverscouten identifierar sina egna attityder, värderingar och åsikter. Hen förstår hur det är att leva på ett för henne eller honom främmande sätt. Roverscouten värdesätter mångfald.

Beskrivning:

Roverscouten väljer ut en person som är annorlunda jämfört med honom eller henne själv. Olikheterna kan synas i exempelvis tankesättet, beteendet eller livsstilen. Roverscouten bekantar sig med den människans kultur och sätt att leva.

Förverkligande och målsättningar

Obligatoriska: Frivillig
Plats:
Färdighetsområden: katsomustaidot moninaisuus vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet: Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Längd:
Målen för fostran: Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren hjälper roverscouten att välja en lämplig person att bekanta sig med. Hen ser till att de tillsammans går igenom och reflekterar över upplevelserna efteråt. Lotsen kan hjälpa roverscouten att hitta så olika människor som möjligt. Lotsen medverkar i slutdiskussionen och handleder roverscouten i att göra iakttagelser av upplevelsen. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi människor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga