Roverscouten känner till kulturbakgrunden hos de invandrare som bor på hemorten och kan värdesätta de olika kulturerna. Hen identifierar sina egna attityder och strävar vid behov till att förändra dem.

Valikko

Personer med invandrarbakgrund


Målsättning:

Roverscouten känner till kulturbakgrunden hos de invandrare som bor på hemorten och kan värdesätta de olika kulturerna. Hen identifierar sina egna attityder och strävar vid behov till att förändra dem.

Beskrivning:

Patrullen kontaktar hemortens invandrarorganisation och tar reda på hurudan verksamhet de har. Patrullen besöker något av deras evenemang eller ordnar ett evenemang tillsammans med dem som kombinerar de båda kulturerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På besök
Färdighetsområden Moninaisuus Suomalainen kulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om de praktiska arrangemangen, såsom att kontakta organisationen. Lotsen kan på förhand diskutera med roverscouterna om attityder mot invandrare. Efter evenemanget bör lotsen fråga roverscouterna vad de lärt sig av upplevelsen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi människor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga