Roverscouten förstår sexuell mångfald och genusmångfald.

Valikko

Sexuella minoriteter


Målsättning:

Roverscouten förstår sexuell mångfald och genusmångfald.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med den mångfaldiga terminologin inom sexualitet och genus. Hen bekantar sig med livet hos en HLBTIQ-person genom hans eller hennes vardag, hur hen upplever jämställdhet samt andra faktorer anknutna till sexualitet eller genus. Roverscouten funderar över hur man kan öka normkritiken angående sexuella minoriteter inom scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Moninaisuus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren tar hand om de praktiska arrangemangen. Hen letar upp nödvändig information och kontakter. Lotsen kan vid behov hjälpa till med de praktiska arrangemangen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi människor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga