Roverscouten blir medveten om subkulturernas mångfald. Hen jämför sina egna personliga värderingar med scoutingens och olika subkulturers värderingar. Roverscouten funderar hur hans eller hennes egna värderingar har förändrats med tiden.

Valikko

Subkulturer


Målsättning:

Roverscouten blir medveten om subkulturernas mångfald. Hen jämför sina egna personliga värderingar med scoutingens och olika subkulturers värderingar. Roverscouten funderar hur hans eller hennes egna värderingar har förändrats med tiden.

Beskrivning:

Roverscouten tar reda på hurudana subkulturer det finns idag och om de har förändrats på något sätt med tiden. Hen funderar hur olika subkulturer har framstått och framstår i den egna vänskapskretsen. Roverscouten funderar hur värderingar från dessa kulturer syns i det egna livet och jämför dem med scoutingens värderingar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Katsomustaidot Suomalainen kulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan skaffa fram material som stöder aktiviteten. Patrulledaren funderar på förhand ut frågor för att föra diskussion och fungerar som diskussionsledare. Lotsen kan diskutera med roverscouterna om scoutingens värderingar och om usubkulturer. Lotsen kan jämföra kulturella särdrag som hen upplevt med roverscouterna. Om lotsen och roverscouterna har en längre gemensam scouthistoria kan lotsen även berätta för roverscouterna hur olika subkulturers inverkan på dem har tett sig inför lotsen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vi människor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga