Roverscouten känner till scouternas värdegrund. Hen vet hur den kommer fram i den egna verksamheten och andras i såväl scoutingen som utanför. Hen hittar samband mellan scoutingens och andra organisationers och samfunds värderingar.