Roverscouten bekantar sig med olika sätt att fostra och hittar sitt eget sätt att göra det i scouterna. Roverscouten känner till scoutingens mål för fostran.

Valikko

Jag som scoutfostrare


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med olika sätt att fostra och hittar sitt eget sätt att göra det i scouterna. Roverscouten känner till scoutingens mål för fostran.

Beskrivning:

Roverscouten reflekterar över sina sätt att bete sig och handla som fostrare inom scouterna. Hen funderar över sina egna värderingar som fostrare och jämför dem med scoutingens värderingar. Hen bekantar sig med scoutingens mål för fostran.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren ta hand om de praktiska arrangemangen. Lotsen kan handleda roverscouterna i reflektionen. Hen kan t.ex. hjälpa till att hitta viktiga saker i scoutingen som roverscouterna vill föra vidare. Om den viktiga saken t.ex. är att tända en eld hjälper lotsen till att hitta en större helhet som det kan kopplas till.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Viktiga värderingar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga