Roverscouten bekantar sig med scouthistoria och förstår betydelsen av historia i den nutida verksamheten. Roverscouten är medveten om att scoutingen har förändrats och utvecklats genom tiden och kommer att fortsätta göra det även i framtiden.

Valikko

Scouthistoria


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med scouthistoria och förstår betydelsen av historia i den nutida verksamheten. Roverscouten är medveten om att scoutingen har förändrats och utvecklats genom tiden och kommer att fortsätta göra det även i framtiden.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med scoutingens historia eller någon del av den. Hen reflekterar över historiens betydelse för nutida scouting.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren ta hand om de praktiska arrangemangen. Lotsen handleder roverscouterna i att reflektera över scouthistoriens betydelse för nutida scouting. Hen hjälper roverscouterna att hitta information.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Viktiga värderingar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga