Roverscouten känner till scoutmetoden. Hen kan värdesätta dess förverkligande i olika situationer i scoutingen och kan tillämpa den i praktiken.

Valikko

Scoutmetoden


Målsättning:

Roverscouten känner till scoutmetoden. Hen kan värdesätta dess förverkligande i olika situationer i scoutingen och kan tillämpa den i praktiken.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med scoutmetoden. Hen funderar över scoutmetodens betydelse i såväl scoutingen som utanför. Roverscouten värdesätter scoutmetodens förverkligande i olika situationer och lär sig att utnyttja den i praktiken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren samla material för förverkligandet av metoden. Lotsen kan leda roverscouterna till att reflektera över scoutmetodens tillämpning även utanför scoutingen samt betydelsen av dess olika delområden för roverscouterna. Lotsen kan handleda roverscouterna att lägga märke till scoutprogrammets delområden på olika tillställningar och evenemang.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Viktiga värderingar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga