Roverscouten bekantar sig med olika scoutorganisationer. Hen breddar sin kunskap om scouterna som organisation.

Valikko

Scoutorganisationer


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med olika scoutorganisationer. Hen breddar sin kunskap om scouterna som organisation.

Beskrivning:

Roverscouten utvidgar sitt kunnande om scoutorganisationer. Hen väljer ut ett intressant delområde och bekantar sig noggrannare med det. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren ta hand om de praktiska arrangemangen. Lotsen uppmuntrar roverscouterna att söka sig till scoutkonferenser. Hen hjälper roverscouterna att välja ett lagom utmanande sätt att utföra aktiviteten. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Viktiga värderingar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga