Roverscouten bekantar sig med scouternas symbolik och förstår betydelsen av den i scoutverksamheten.

Valikko

Symbolik


Målsättning:

Roverscouten bekantar sig med scouternas symbolik och förstår betydelsen av den i scoutverksamheten.

Beskrivning:

Roverscouten bekantar sig med symboliken och dess betydelse för scouterna. Hen funderar över symbolik som hen känner till och hittar nya sätt att använda symbolik i scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Om patrullen utför aktiviteten tillsammans kan patrulledaren ta hand om de praktiska arrangemangen. Lotsen handleder roverscouterna till att reflektera över betydelsen av symbolik inom scouterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Viktiga värderingar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga