Scouten kan stoppa större blodflöde och vet hur man vårdar en person som hamnat i chock.

Valikko

Blodflöde och chock


Målsättning:

Scouten kan stoppa större blodflöde och vet hur man vårdar en person som hamnat i chock.

Beskrivning:

Scouten lär sig stoppa blodflöde genom att höja extremiteten och använda tryckförband. Scouten lär sig också hur man ser till att hjärnan får tillräckligt mycket blod genom att lyfta upp benen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen 1

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Med en blodtrycksmätare kan man åskådliggöra hur ställning och motion påverkar blodtrycket. Stiger blodtrycket i de övre extremiteterna då man lyfter upp benen? Information finner du på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första hjälpen.

Lägg till tips

Bifoga