Scouten förbättrar sina kunskaper i första hjälpen.

Valikko

Jag kan sköta små sår och lindriga brännskador


Målsättning:

Scouten förbättrar sina kunskaper i första hjälpen.

Beskrivning:

Scouten lär sig att rengöra ett sår och använda plåster eller förband. Scouten känner igen och kan sköta om en första gradens brännskada och vet när man ska kontakta läkare. Scouten lär sig åtgärda näsblod och vet när man ska kontakta läkare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen 1

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Repetera det som lärts ut om sårvård under tiden som äventyrsscout. Ifall färdigheterna är goda kan scouterna under samma möte avlägga Första Hjälpen 2, nivå 1. Mer information hittar du i spejarscouternas färdighetsbok, på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första hjälpen.

Lägg till tips

Bifoga