Scouten kan vårda en medvetslös patient.

Valikko

Medvetslös patient


Målsättning:

Scouten kan vårda en medvetslös patient.

Beskrivning:

Scouten lär sig hur man handskas med en medvetslös patient. Han känner också till skillnaden mellan medvetslöshet och livlöshet. Scouten övar på att säkra andningsvägarna på en medvetslös patient och att placera denne i framstupa sidoläge. Scouten lär sig att medvetslöshet kan bero på rusmedel, sjukdomsattacker eller trauma (olika sjukdomsattacker och första hjälpen för dem behandlas i aktiviteten Sjukdomsattacker 2)

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd åldersgruppsträff Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen 1

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Första hjälpen–övningarna kan också genomföras på en åldersgruppsträff dit en utbildare kan bjudas in.

Hur undersöker man en patient, hur skiljer man mellan en medvetslös och en livlös patient, hur ska man försöka väcka en patient och hur sätter man en patient i framstupa sidoläge?

Det hör också till denna aktivitet att uppmuntra scouten att våga ta tag i olika situationer.

Skyldigheten att hjälpa en person som inte kan hjälpa sig själv. Scouten bör känna till vissa kännetecken på personer som förtärt rusmedel och hur man närmar sig en person som verkar medvetslös. Han bör också veta vad överdriven rusmedelsförbrukning kan leda till och var man kan söka hjälp vid behov.

Mer information finner du på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första hjälpen.

Lägg till tips

Bifoga