Scouten känner igen en situation där återupplivning behövs och övar konstgjord andning

Valikko

Återupplivning


Målsättning:

Scouten känner igen en situation där återupplivning behövs och övar konstgjord andning

Beskrivning:

Scouten lär sig känna igen en situation där återupplivning behövs och övar konstgjord andning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper till med att låna Anne-dockan. Denna aktivitet kan också genomföras på avdelningsträffen. En expert i första hjälpen kan bjudas in som utbildare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen 2

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Information finns på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första hjälpen. Det lönar sig att be om hjälp i utbildningen till exempel av Röda Korsets lokala grupp.

Lägg till tips

Bifoga