Scouten bekantar sig med första hjälpen utrustning och repeterar nödsamtalet

Valikko

Jag gör en egen första hjälpen förpackning. Jag kan ringa ett nödsamtal.


Målsättning:

Scouten bekantar sig med första hjälpen utrustning och repeterar nödsamtalet

Beskrivning:

Scouten bekantar sig med kårens första hjälpen-förpackning och vet hur man använder de olika föremålen. Patrullen planerar och samlar ihop en egen första hjälpen förpackning åt alla spejarscouter. Man repeterar och övar att ringa nödsamtalet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen 2

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Scouterna funderar på det föregående mötet vad en personlig första hjälpen förpackning ska innehålla. På samma gång kan de bekanta sig med kårens första hjälpen-förpackning. Scouterna kan hemifrån hämta plåster, förband, rengöringsmedel och gasbinderullar eller så kan patrullen införskaffa dessa gemensamt.

Lägg till tips

Bifoga