Scouten vet hur man vårdar en vrickad vrist.

Valikko

Jag kan sköta ledskador


Målsättning:

Scouten vet hur man vårdar en vrickad vrist.

Beskrivning:

Scouten lär sig vårda en vrickad vrist genom att sätta på kallt, trycka, stöda och höja på benet. Scouten lär sig att känna igen ett benbrott.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats Läger Utfärd Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen 2

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bland annat följande ämnen kan diskuteras med scouterna: Har någon vrickat en led? Var kan man vricka en led? När måste man uppsöka läkare? Information finner du på Röda Korsets hemsida www.frk.fi och i böcker om första hjälpen.

Lägg till tips

Bifoga