Scouten känner till de vanligaste sjukdomsattackerna och kan ge första hjälp vid dem. Scouten har kunskap om läkemedel och deras verkan.

Valikko

Sjukdomsattack och läkemedel


Målsättning:

Scouten känner till de vanligaste sjukdomsattackerna och kan ge första hjälp vid dem. Scouten har kunskap om läkemedel och deras verkan.

Beskrivning:

Scouten känner till orsakerna till de vanligaste sjukdomsattackerna och kan ge första hjälpen vid: epilepsi, diabetes, kranskärlssjukdomsattack, störningar i blodcirkulationen. Scouten lär sig använda de vanligaste läkemedlen, känner igen vanligaste gift som hittas i hemmet och kan ge första hjälp åt en förgiftad person. Patrullen bekantar sig med första hjälpen förpackningen och de läkemedel som finns i den. Scouten lär sig även varför man inte får ge acetylsalisylsyra åt barn och hur man vårdar diarré. Scouten bekantar sig med läkemedlens bruksanvisningar och känner till de vanligaste giftiga medlen som finns i hemmet. Han vet också hur man ger första hjälpen åt en person som svalt eller inandats giftiga ämnen. Scouten lär sig vad man ska göra då giftigt ämne spillts på huden eller hamnat i ögonen. Scouten lär sig att man inte får förtära läkemedel annat än enligt bruksanvisningen eller läkarens anvisningar. Han vet hur man behandlar överdosering av läkemedel med medicinskt kol och lär sig känna igen de yttre kännetecknen för överdos av läkemedel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Första hjälpen 2

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Denna aktivitet kan gärna göras under en åldersgruppsträff. Träffen kan till exempel organiseras på följande sätt: Först hålls en halv timmes teoridel varefter scouterna besöker kontroller som tar 15min var. På kontrollerna behandlas olika patientfall som grupperna sköter om. På en av kontrollerna bekantar sig scouterna med första hjälpen förpackningen. Explorerscouterna kan vara patienter.

Lägg till tips

Bifoga