Spejarscouten lär sig att motivera sina egna åsikter och lyssna på motargument. Scouten lär sig förstå att man kan vara av olika åsikt i en fråga, men ändå fungera tillsammans.

Valikko

Jag säger min åsikt och lyssnar på andra


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att motivera sina egna åsikter och lyssna på motargument. Scouten lär sig förstå att man kan vara av olika åsikt i en fråga, men ändå fungera tillsammans.

Beskrivning:

Scouterna övar att framföra och motivera sina åsikter samt lyssna på andra genom funktionella uttrycksövningar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att hålla mötet om patrulledaren tycker att ämnena är svåra. Lotsen kan hjälpa till med att leda diskussionen, vara observatör eller framföra motargument och provocera.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Många åsikter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gör små skådespel om de givna situationerna där parterna a) inte lyssnar på varandra b) lyssnar på varandra.. Scouterna delas i lag, som har motsatta åsikter om ett givet ämne, och man börjar argumentera. Scouten kan i verkligheten ha en annan åsikt än den han har blivit tilldelad i den här övningen. Patrulledaren delar grupperna och tilldelar dem bestämda åsikter. Man kan använda en utomstående observatör i diskussionen. Alternativt kan man arrangera en argumentation där patrullen och patrulledaren är av olika åsikt.. Ordlöst budskap: man tittar på en finländsk tv-serie utan ljud och drar slutsatser av kroppsspråket.. Öva att ge ett säkert intryck när man uppträder samt klara sig ur svåra situationer. Diskussionsämnena väljs på basen av patrullens intressen och utveckling. Med yngre kan man diskutera musik och mode. Med äldre är miljöfrågor såsom kärnkraft eller etiska frågor såsom djurförsök bra debattämnen.

Lägg till tips

Bifoga