Spejarscouten lär sig att uttrycka sig samt samarbeta.

Valikko

En annan hobby 3


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att uttrycka sig samt samarbeta.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med andra hobbyer antingen genom att tillsammans med patrullen pröva på en ny hobby som intresserar alla eller genom att till ett möte bjuda in andra ungdomar som kan berätta om sina hobbyer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper vid behov till med att kontakta personer som kan berätta om sina hobbyer.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Min hobby

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten handlar om att göra saker tillsammans och fatta gemensamma beslut. Patrullen funderar tillsammans på vilken hobby som intresserar alla. Det kan vara till exempel en musik- eller idrottsrelaterad hobby.

Lägg till tips

Bifoga