Patrullen klarar som grupp av situationer som kräver problemlösningsförmåga och kreativt tänkande.

Valikko

Vi tar oss igenom en problemlösningsbana genom samarbete


Målsättning:

Patrullen klarar som grupp av situationer som kräver problemlösningsförmåga och kreativt tänkande.

Beskrivning:

Patrullen deltar i en av lotsen ordnad spårning som kräver samarbete, problemlösningsförmåga och kreativt tänkande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen väljer samarbetsuppgifter som är lämpliga för patrullens nivå och garanterar att banan är säker. Tips på samarbetsövningar finns på internet eller i böcker, till exempel www.scoutnet.fi och Mikko Aalto: Ryhmästä ryppääksi. I mån av möjlighet kan man använda sig av utomstående arrangörer för banan (olika äventyrstjänster). Evenemanget kan ordnas tillsammans med patrulledarna på en åldersgruppsträff.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Problemlösning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Svåra val

Lägg till tips

Bifoga