Spejarscouten funderar på rätten till egna val och de egna valens inverkan på det egna livet och den närmaste kretsen.

Valikko

Vi funderar på situationer som rör rusmedel eller förhållanden


Målsättning:

Spejarscouten funderar på rätten till egna val och de egna valens inverkan på det egna livet och den närmaste kretsen.

Beskrivning:

Patrullen övar med hjälp av rollekar att göra egna val i situationer som rör den ungas liv, till exempel att säga nej till rusmedel, att börja sällskapa, sex eller grupptryck.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren att planera och leda aktiviteten och är vid behov på plats under mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Svåra val

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga