Spejarscouten prövar på en ny hantverksteknik.

Valikko

Vi lär oss en ny hantverksteknik


Målsättning:

Spejarscouten prövar på en ny hantverksteknik.

Beskrivning:

Patrullen lär sig en ny hantverksteknik. Den bifogade tabellen kan användas som hjälp vid valet av hantverk.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger åldersgruppsträff
Längd monta kokousta
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ett nytt hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fundera om ni kan använda de färdiga arbetena i fyren som till exempel kulisser eller rekvisita. Färdiga instruktioner och råd om tekniker: www.kaspaikka.fi. Aktiviteten kan även utföras på ett avdelningsmöte och man kan be sakkunniga komma och undervisa. Avdelningsmötet kan ordnas som en hantverksverkstad där man har möjlighet att lära sig olika tekniker och scouterna kan välja det som intresserar dem mest.

Lägg till tips

Bifoga