Spejarscouten lär sig en ny hantverksteknik och använder sin kreativitet samt samarbetsförmåga.

Valikko

Vi planerar och tillverkar ett föremål med en ny hantverksteknik


Målsättning:

Spejarscouten lär sig en ny hantverksteknik och använder sin kreativitet samt samarbetsförmåga.

Beskrivning:

Patrullen lär sig en ny hantverksteknik. Som hjälp vid valet kan ni använda den bifogade hantverkstabellen. Patrullen planerar och tillverkar ett föremål med tekniken de lärt sig.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen koordinerar och skaffar material och arbetsbeskrivningar samt ber en sakkunnig komma och lära ut hantverket.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ett nytt hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fundera om ni kan använda de färdiga arbetena i fyren som till exempel kulisser eller rekvisita. Färdiga instruktioner och råd om tekniker: www.kaspaikka.fi. Aktiviteten kan även utföras på ett avdelningsmöte och man kan be sakkunniga komma och undervisa. Avdelningsmötet kan ordnas som en hantverksverkstad där man har möjlighet att lära sig olika tekniker och scouterna kan välja det som intresserar dem mest.

Lägg till tips

Bifoga