Spejarscouten lär sig att ta ansvar och planera verksamhet.

Valikko

Hantverksuppgift 4


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ta ansvar och planera verksamhet.

Beskrivning:

Scouten genomför under handledning en tillfällig ansvarsuppgift utanför den egna gruppen samt får feedback efter utförande av uppgiften.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen tar kontakt med ledaren för en grupp äventyrsscouter och ansvarar för de praktiska arrangemangen. Äventyrsscouternas ledare ger feedback på uppgiften. Lotsen sköter uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan genomföras till exempel som hantverksverkstäder på äventyrsscouternas möte eller utfärd. Planera tillsammans temana för verkstäderna och ge varje spejarscout ett eget tema. Spejarscoutens uppgift är att utgående från temat planera och genomföra en lämplig hantverksuppgift för äventyrsscouter. Uppgiften kan vara vad som helst som har med hantverk att göra: pyssel ute eller inne, större konstruktioner, en ny teknik och så vidare. Det lönar sig att diskutera valet av uppgift med äventyrsscouternas ledare.

Lägg till tips

Bifoga