Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar.

Valikko

Jag förverkligar en given uppgift gällande återvinning åt äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten repeterar återvinning och övar att leda äventyrsscouterna. Spejarscouten lär sig ta ansvar.

Beskrivning:

Spejarscouten förverkligar ett tillfälligt och lett ansvarsuppdrag utanför gruppen och får feedback på vad de gjort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd monta kokousta
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen sköter kontakten med äventyrsscoutgruppens ledare och kommer överens om de praktiska arrangemangen. Äventyrsscoutgruppens ledare ger feedback på uppgiften medan lotsen leder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Besök äventyrsscouterna till exempel på en utfärd eller på ett patrullmöte när de har hantverk på programmet. Man kan dela äventyrsscouterna i grupper så att alla spejarscouter kan lära ut samma hantverk samtidigt åt dem, eller så kan alla spejarscouter lära ut olika hantverk i egna verkstäder, som äventyrsscouterna får cirkulera mellan eller välja bland. Spejarscouternas uppgift är bara att genomföra den uppgift de fått, de behöver inte själva planera en uppgift. Uppgiften kan vara vad som helst som har med hantverk att göra: pyssel ute eller inne, större konstruktioner, en ny teknik etc. Det lönar sig att diskutera valet av uppgift med äventyrsscouternas ledare.

Lägg till tips

Bifoga