Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Valikko

Vi tillverkar ett föremål på traditionellt vis 1


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Beskrivning:

Patrullen tillverkar traditionella instrument, till exempel sälgpipa, visselpipa av hundfloka, shamantrumma eller harskramla.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar material och beskrivningar samt kontaktar en person som kan lära ut hantverkstekniken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Traditionellt hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan delas in i grupper om 2-4 spejarscouter, som kan tillverka samma eller olika instrument. Aktiviteten kan även utföras på ett avdelningsmöte.

Lägg till tips

Bifoga