Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Valikko

Vi tillverkar ett föremål på traditionellt vis 2


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Beskrivning:

Patrullen tillverkar ett föremål på traditionellt vis, till exempel gjuter ett metallföremål, väver band i bandgrind eller något motsvarande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar material och beskrivningar samt kontaktar en person som kan lära ut hantverkstekniken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Traditionellt hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

På biblioteket finns litteratur om olika hantverk, till exempel att väva i bandgrind.

Lägg till tips

Bifoga