Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Valikko

Vi tillverkar ett föremål på traditionellt vis 3


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Beskrivning:

Patrullen tillreder en traditionell maträtt eller ett traditionellt träföremål, till exempel en vattenkvarn eller styltor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar material och beskrivningar samt kontaktar en person som kan lära ut hantverkstekniken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Traditionellt hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan utföras på ett avdelningsmöte dit man har bjudit in olika sakkunniga. Patrullen kan delas så att alla utför den aktivitet som intresserar dem mest. Det lönar sig också att bekanta sig med de ”verkstäder” som orten erbjuder de unga. På internet kan man söka tilläggsmaterial för aktiviteten. På biblioteket finns det rikligt med litteratur om traditionella maträtter. Man kan även bekanta sig med hemortens traditionella maträtter.

Lägg till tips

Bifoga