Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Valikko

Vi tillverkar ett föremål på traditionellt vis 4


Målsättning:

Spejarscouten utvecklar sin händighet samt förmåga att arbeta i grupp.

Beskrivning:

Patrullen tillverkar ett instrument eller ett fiskeredskap på traditionellt vis eller spinner garn.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen skaffar material och beskrivningar samt kontaktar en person som kan lära ut hantverkstekniken.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Traditionellt hantverk

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på instrument är häx- eller schamantrummor eller näverlur. Exempel på fiskeredskap är en bit fiskenät eller fiskfälla. Aktiviteten kan utföras på ett avdelningsmöte dit man har bjudit in olika experter på området. Patrullen kan delas i grupper så att alla utför den aktivitet som intresserar dem mest. Det lönar sig också att bekanta sig med de ”verkstäder” som orten erbjuder de unga.

Lägg till tips

Bifoga