Spejarscouten provar på videofilmning.

Valikko

Vi dokumenterar patrullens utfärd eller liknande på film


Målsättning:

Spejarscouten provar på videofilmning.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med användningen av en filmkamera och övar på olika tekniker, till exempel panorering, zoomning, närbild, filmning på avstånd samt användningen av tilläggsljus.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen ser vid behov till att patrullen har tillgång till filmkamera och hjälper till med att instruera hur den används.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Film

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan utföras på till exempel en patrullutfärd eller på något av kårens gemensamma evenemang, såsom sommarläger.

Lägg till tips

Bifoga