Spejarscouten får erfarenhet av videofilmning och efterbehandling av materialet.

Valikko

Vi filmar något av kårens gemensamma evenemang


Målsättning:

Spejarscouten får erfarenhet av videofilmning och efterbehandling av materialet.

Beskrivning:

Patrullen lär sig använda kameran på förhand och publicerar slutresultatet på en dvd eller på internet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats
Längd monta kokousta
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar vid behov med en filmkamera, behövliga datorprogram, publikationskanal samt en sakkunnig person som hjälp, till exempel en förälder som behärskar videofilmning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Film

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten kan utföras på vilket kårevenemang som helst, till exempel ett sommarläger. På förhand är det bra att tillsammans med patrullen planera lämpliga tillfällen att filma.

Mera information om ämnet till exempel på www.zs4.net.

Lägg till tips

Bifoga