Spejarscouten får erfarenhet av videofilmning och efterbehandling av materialet samt får erfarenhet av att lära ut en scoutfärdighet.

Valikko

Vi skapar utbildningsmaterial för scouting med hjälp av filmkamera


Målsättning:

Spejarscouten får erfarenhet av videofilmning och efterbehandling av materialet samt får erfarenhet av att lära ut en scoutfärdighet.

Beskrivning:

Patrullen planerar någon aktivitet att lära ut med hjälp av video, editerar slutresultatet och sparar det på en dvd-skiva eller lägger ut det på internet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd monta kokousta
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar vid behov med en filmkamera, behövliga datorprogram, publikationskanal samt en sakkunnig som hjälp vid editeringen. Patrulledare

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Film

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planera på förhand videons handling och lämpliga tillfällen att filma tillsammans med patrullen.

Mera information om ämnet: www.zs4.net/

www.youtube.com

Lägg till tips

Bifoga